ELEKTRİK TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ, TEST VE PERİYODİK KONTROLÜ

Elektrikli makine, ekipman ve tesisatlar işyerlerinde en önemli tehlike kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Üretimlerin vazgeçilmez enerji kaynağı olan elektrik ve ilgili tüm makine ve ekipmanlarının periyodik olarak test ve kontrole tabi tutulması hem çalışan sağlığını, hem de üretimde devamlılığı sağlayacaktır.

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde-2 gereğince; yeni kurulacak tesislerde uygulanması gerektiği ve kurulu mevcut tesislerde ise, olumsuz sonuçlara neden olabilecek durumlar sebebiyle uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca; İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-1 Madde-5’te yer alan Elektrik Tesisatı ile ilgili hükümler gereğince;

“Elektrik tesisatının; projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır. Bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur.”

Yukarıdaki yönetmelik mevzuatlarına göre işverenlerin, elektrik tesisatları periyodik kontrollerini belirli periyotlarda (1 yıl) yaptırmaları ve kontrol raporlarını muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

İşletme ve üretimin kaynağı olan elektrik tesisatlarının güvenli halde kullanımı ancak bu tesisatların yılda bir kez kontrolü ile sağlanabilmektedir.

Lider Periyodik; işletmenizde elektriğin güvenli kullanımını sağlayan topraklama tesisatlarının, enerji hatlarının, kaçak akım rölelerinin, dağıtımı sağlayan elektrik pano ve bağlantılarının uygunluk test ve gözetimlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca yerden giden hatlara dair katodik koruma ölçümlerini yapmaktadır.

Bu kapsamda elektrikle çalışan tüm makine, ekipman ve tesisatların test ve kontrollerini, kalibre edilmiş elektrik ölçüm ve test araçları ile sağlamaktadır.

Tüm elektrik tesisatı uygunluk kontrollerinizin uygulamalarında 3. Taraf bağımsız kontrol hizmeti sunan Lider Periyodik‘den ücretsiz keşif ve bilgi talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Elektrik Tesisatı Test ve Periyodik Kontrolleri;

 • Elektrik İç Tesisat Periyodik Kontrolü
 • Elektrik Pano Periyodik Kontrolü
 • Kompanzasyon Panosu Periyodik Kontrolü
 • Aydınlık Ölçümü
 • Termografik Muayene Periyodik Kontrolü
 • Termal Kamera Analizleri
 • Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolü
 • Çevrim "Loop" Empedansı Ölçümleri
 • Kaçak Akım Rölesi Periyodik Kontrolü
 • Paratoner Periyodik Kontrolü
 • Paratoner Kapsama Alanı
 • Jeneratör Periyodik Kontrolü
 • Akümülatör Periyodik Kontrolü
 • Trafo Periyodik Kontrolü
 • Katodik Koruma Kontrolü
 

Elektrik İç Tesisat Uygunluk Kontrolü

Elektrik Tesisatının Periyodik Kontrolü Neden Gerekir? Elektrik Tesisatının Kontrolü ve Elektrik Tesisat Uygunluk Belgesi Ölçümleri Hangi Periyotlar ile Yapılmalıdır? Elektrik Tesisatı Kontrolünde Ne Yapılmaktadır?

 

Devamını Oku

Jeneratör Periyodik Kontrolü

Jeneratör Periyodik Kontrolü 

Devamını Oku

Topraklama Kontrolü

Topraklama neden gereklidir? Topraklama ölçümü ve kontrolü neden gereklidir? Ölçüm ve kontrollerin yaptırılması zorunlu mudur? Topraklama ölçümü ve kontrolünün hangi işletmelerde yapılması gerekir?

 

Devamını Oku

 

ELEKTRİK TESİSATI TEST VE PERİYODİK KONTROLLERİ

ELEKTRİK TESİSATI TEST VE PERİYODİK KONTROLLERİ