KALDIRMA VE İLETME MAKİNELERİNİN PERİYODİK KONTROLÜ

 

İşletmelerde kullanılan en önemli ekipmanlardan birisi de kaldırma ve iletme ekipmanlarıdır. Vinçler, caraskallar, forkliftler, transpaletler, yük asansörleri, platformlar, iskeleler, sapanlar vb. ekipmanlar bu kapsama girmektedir. Ancak, kaldırma ve iletme ekipmanlarının kullanımındaki sorunlar nedeniyle her yıl çok sayıda yaralanma ve ölüm olayı meydana gelmektedir. Örneğin vinç halatları koparak yük düşebilmekte; kule vinçler, mobil vinçler devrilebilmekte; iskeleler çökebilmektedir.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarında yaşanan kazaların önemli nedenleri arasında yanlış kullanım, düzenli bakımların yapılmaması, aşırı yüklemeyi önleyecek emniyet sistemlerinin çalışmaması, kapasite fazlasının kaldırılması, aşınma ve yıpranmaların zamanında fark edilmemesi, emniyet sınır kesici sistemlerinin bulunmaması gibi birçok neden yer almaktadır.

Bu tehlikeler nedeniyle Kaldırma ve İletme Ekipmanları, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında periyodik kontrollerin gerçekleştirilmesi zorunlu olan ekipmanlar arasında yer almaktadır.

Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının periyodik kontrolleri genel olarak en geç yılda 1 kez gerçekleştirilmelidir. İskele grubunda yer alan ekipmanların periyodik kontrolleri ise en geç 6 ayda bir kez gerçekleştirilmelidir.

Periyodik kontrolleri yapmaya makina mühendisleri, makina ve metal bölümü mezunu teknik öğretmenler, makina teknikerleri ve yüksek teknikerleri yetkilidir. İskele grubunda yer alan ekipmanların periyodik kontrollerinde ise yukarıda belirtilen unvanların yanında üniversitelerin inşaat ve mimarlık bölümü mezunları ile bunların tekniker ve yüksek teknikerleri; gemi yapım işlerinde ise gemi inşa mühendisleri yetkilidir.

Periyodik kontroller özel bir uzmanlık alanıdır. Periyodik kontrol yapan kişilerin yönetmelikte belirtilen unvanları taşıması yanında ekipmanların standartları ve periyodik kontrol kriterleri konusunda da bilgili olması gerekmektedir. Her bir ekipmanın periyodik kontrolleri ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen kriterlere göre gerçekleştirilmelidir. Lider Periyodik, periyodik kontrol konusunda uzman bir kadro ile çalışmaktadır.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrollerinde öncelikle belge kontrolleri, görsel kontroller ve işlevsel kontroller gerçekleştirilmektedir. Sonrasında ekipmanın ilgili standartlarının şartlarına uygun olarak yük testleri gerçekleştirilmektedir. Örneğin vinçlerde kapasitenin 1,25 katı ile statik testler ve 1,1 katı ile de dinamik testler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ekipmanın özelliğine göre, ilgili standartların öngördüğü aşırı yük sistemlerinin çalışmaları, emniyet frenlerinin çalışmaları gibi kontroller de gerçekleştirilmektedir. Kontrollerde kalibrasyonlu ölçü aletleri kullanılmaktadır.

Kaldırma ve İletme Ekipman Kontrollerimiz;

 • Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
 • Araç Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü
 • Araç Servis Lifti Periyodik Kontrolü
 • Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrolü
 • Caraskal Periyodik Kontrolü 
 • Çektirme (Hubzug) Periyodik Kontrolü 
 • Değişken Erişimli Araç Periyodik Kontrolü
 • Elevatör Periyodik Kontrolü
 • Engelli Platformu Periyodik Kontrolü
 • Forklift Periyodik Kontrolü
 • Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü
 • Halatlı Çektirme (Opçuk) Periyodik Kontrolü
 • Hidrolik Platform Periyodik Kontrolü
 • İskele Periyodik Kontrolü
 • İstif Makinesi Periyodik Kontrolü
 • Konveyör Periyodik Kontrolü
 • Köprülü Vinç Periyodik Kontrolü
 • Kriko Periyodik Kontrolü
 • Kuyruktan Kaldırıcı Periyodik Kontrolü
 • Makaslı Platform Periyodik Kontrolü
 • Manlift Periyodik Kontrolü
 • Mobil İskele Periyodik Kontrolü
 • Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
 • Monoray Vinç Periyodik Kontrolü
 • Oto Bakım Lifti Periyodik Kontrolü
 • Pergel Vinç Periyodik Kontrolü
 • Platform Periyodik Kontrolü
 • Portal Vinç Periyodik Kontrolü
 • Rampa Periyodik Kontrolü
 • Sepetli Platform Periyodik Kontrolü
 • Seyyar İskele Periyodik Kontrolü
 • Sürekli Taşıma Donanımları Periyodik Kontrolü
 • Tavan Vinci Periyodik Kontrolü
 • Tır Boşaltma Lifti Periyodik Kontrolü 
 • Traksiyonel Vinç Periyodik Kontrolü
 • Transpalet Periyodik Kontrolü
 • Trifor Periyodik Kontrolü
 • Vinç Periyodik Kontrolü
 • Yük Platformu Periyodik Kontrolü
 • Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu Periyodik Kontrolü
 

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü

Araç Kaldırma Lifti periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır, Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır, Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır, Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

 

Devamını Oku

Araç Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü

Araç Kaldırma Platformu Periyodik Muayenesi

Devamını Oku

Caraskal Periyodik Kontrolü

Caraskal Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır, Caraskal Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır, Caraskal Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır, Caraskal Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

Devamını Oku

Çektirme (Hubzug) Periyodik Kontrolü

Çektirme (Hubzug) Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Değişken Erişimli Araç Periyodik Kontrolü

Değişken Erişimli Araç Periyodik Muayenesi

Devamını Oku

Elevatör Periyodik Kontrolü

Elevatör Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Engelli Platformu Periyodik Kontrolü

Engelli Platformu Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Forklift Periyodik Kontrolü

Forklift Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır, Forklift Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır, Forklift Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır, Forklift Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

 

Devamını Oku

Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü

Gırgır Vinç Periyodik Muayenesi

Devamını Oku

İstif Makinesi Periyodik Kontrolü

İstif Makinesi Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır, İstif Makinesi Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır, İstif Makinesi Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır, İstif Makinesi Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

 

Devamını Oku

Konveyör Periyodik Kontrolü

Konveyör Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır, Konveyör Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır, Konveyör Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır, Konveyör Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

Devamını Oku

Kriko Periyodik Kontrolü

Kriko Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Kuyruktan Kaldırıcı Periyodik Kontrolü

Kuyruktan Kaldırıcı Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Mobil Vinç Periyodik Kontrolü

Mobil Vinç Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır, Mobil Vinç Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır, Mobil Vinç Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır, Mobil Vinç Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

 

Devamını Oku

Rampa Periyodik Kontrolü

Rampa Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır, Rampa Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır, Rampa Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır, Rampa Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

Devamını Oku

Tır Boşaltma Lifti Periyodik Kontrolü

Tır Boşaltma Platformu Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Transpalet Periyodik Kontrolü

Transpalet Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır, Transpalet Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır, Transpalet Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır, Transpalet Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

Devamını Oku

Vinç Periyodik Kontrolü

Vinç Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır, Vinç Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır, Vinç Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır, Vinç Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır...

Devamını Oku

 

KALDIRMA VE İLETME MAKİNELERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİ

KALDIRMA VE İLETME MAKİNELERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİ