TEZGAH VE ÜRETİM MAKİNELERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİ

Lider Periyodik; Sanayi üretiminin büyük kısmını oluşturan tezgahların periyodik kontrolleri, Makine Emniyeti Yönetmeliği ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği zorunlu kılınmıştır.

Tezgahlar da dahil olmak üzere iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri; periyodik kontrol aralığı ve kriterleri ilgili üretim ve kullanım standartları göz önünde bulundurularak, varsa imalatçının ön gördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörlere ve yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının, yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekmektedir.

Tezgahlarınızın periyodik kontrol uygulamalarında 3. taraf bağımsız kontrol hizmeti sunan Lider Periyodik‘den ücretsiz keşif ve bilgi talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçiniz. 

Tablo-4: Tezgâhların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri, bu bölümde yer alan tablolarda belirtilmemiş veya standartlar ile belirlenmemişse iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenir. Periyodik kontrol sıklığı, ulusal veya uluslararası standartlarda süre belirtilmemişse, 1 (bir) yılı aşmaması gerekir.

EKİPMAN ADI

PERİYODİK KONTROL DÖNEMİ
(Azami Süre)
(İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)

Mekanik presler

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN ISO 16092-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Hidrolik presler

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN ISO 16092-3 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Hidrolik abkant presler

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 12622+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Pnömatik presler

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 16092-1, TS EN 16092-4 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Torna tezgahları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN ISO 23125 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Ağaç işleme tezgahları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 847-3 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Freze tezgahları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 16090-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Soğuk metal testereleri

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN ISO 16093 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Hareketsiz taşlama makineleri

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN ISO 16089 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Şerit testere (ağaç işleme makinaları) 

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 1807-2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

İşleme merkezleri

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 16090-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Şerit testere (gıda işleme makineleri)

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 12268 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Delme makinaları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 12717+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Giyotin makaslar

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 13985+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Transfer tipi ve özel amaçlı tezgâhlar

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 16090-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

 

 

CNC Tezgahı Periyodik Kontrolü

CNC Tezgahı Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Torna Tezgahı Periyodik Kontrolü

Torna Tezgahı Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Şerit Testere Periyodik Kontrolü

Şerit Testere Periyodik Muayenesi

Devamını Oku

Radyal Matkap Periyodik Kontrolü

Radyal Matkap Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Sütunlu Matkap Periyodik Kontrolü

Sütunlu Matkap Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Borwerk Tezgahı Periyodik Kontrolü

Borwerk Tezgahı Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Freze Tezgahı Periyodik Kontrolü

Freze Tezgahı Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Hidrolik Pres Periyodik Kontrolü

Hidrolik Pres Periyodik Muayenesi  

Devamını Oku

Planya Tezgahı Periyodik Kontrolü

Planya Tezgahı Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Taşlama Tezgahı Periyodik Kontrolü

Taşlama Tezgahı Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

 

TEZGAH VE ÜRETİM MAKİNELERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİ

TEZGAH VE ÜRETİM MAKİNELERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİ