İŞ MAKİNELERİNİN PERİYODİK KONTROLÜ

Lider Periyodik; Periyodik kontrole tabi olan ekipmanlar arasında bulunan, iş makineleri, yaptıkları işin tehlikesi açısından değerlendirildiğinde ihmal edilemeyecek düzeyde öneme sahiptirler.

İş Makineleri, “Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)” ile “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilmekte ve periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu olan makineler olarak ele alınmaktadır.

İmalat süreçlerinizde kullanılan iş makinelerinizin periyodik kontrol uygulamalarında 3. taraf bağımsız kontrol hizmeti sunan Lider Periyodik‘den ücretsiz keşif ve bilgi talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu kontroller “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” direktifleri baz alınarak yapılmaktadır. Bir kısım iş makinelerinin periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo-6’da belirtilmiştir.

Tablo-6: İş makinelerinin periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri, bu bölümde yer alan tablolarda belirtilmemiş veya standartlar ile belirlenmemişse iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenir. Periyodik kontrol sıklığı, ulusal veya uluslararası standartlarda süre belirtilmemişse, 1 (bir) yılı aşmaması gerekir.

EKİPMAN ADI PERİYODİK KONTROL DÖNEMİ
(Azami Süre)
(İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)
Sondaj makinaları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 16228 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Çekici dozerler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-2+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yükleyiciler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-3+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kazıcı yükleyiciler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-4+A2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Hidrolik kazıcılar Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-5+A3 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Damperli kamyonlar Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-6+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Skreyperler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-7+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Greyderler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-8+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Boru döşeyiciler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-9+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Trençerler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-10+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Toprak ve çöp sıkıştırıcılar Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-11+ A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Halatlı kazıcılar Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-12+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yol düzeltme makinaları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 500-2+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Zemin stabilize makinaları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 500-3+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Zemin sıkıştırma makinaları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 500-4 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Asfaltlama makinaları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 500-6+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Beton ve harç için taşıma - püskürtme ve yerleştirme makineleri (beton pompası) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 12001 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
 

Asfaltlama Makineleri Periyodik Kontrolü

Asfaltlama Makineleri Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Beton Pompası Periyodik Kontrolü

Beton Pompası Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Çekici Periyodik Kontrolü

Çekici Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Damperli Kamyon Periyodik Kontrolü

Damperli Kamyon Periyodik Muayenesi

Devamını Oku

Dozer Periyodik Kontrolü

Dozer Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Ekskavatör Periyodik Kontrolü

Ekskavatör Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Fore Kazık Periyodik Kontrolü

Fore Kazık Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Greyder Periyodik Kontrolü

Greyder Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Silindir Periyodik Kontrolü

Silindir Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Silobas Periyodik Kontrolü

Silobas Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Skreyper Periyodik Kontrolü

Skreyper Periyodik Muayenesi 

Devamını Oku

Yükleyici Periyodik Kontrolü

Yükleyici Periyodik Muayenesi  

Devamını Oku

 

İŞ MAKİNELERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİ

İŞ MAKİNELERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİ