HAVALANDIRMA TESİSATI PERİYODİK KONTROLÜ

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin, Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Havalandırma tesisatı Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır.

Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının (Havalandırma Tesisatı) periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında 1 (bir) yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.

Bu sebeple; Havalandırma tesisatı gibi tesisatlar kullanım sıklığına göre “YILDA EN AZ 1 (BİR)” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka Havalandırma tesisatı periyodik kontrol muayenelerinin projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Bu çerçevede periyodik kontrolün yaptırılması kanunen zorunludur.”

 

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü

Devamını Oku

Havalandırma Fanı Periyodik Kontrolü

Havalandırma Fanları Periyodik Kontrolü 

Devamını Oku

Klima Tesisatı Periyodik Kontrolü

Klima Santrali Periyodik Kontrolü

Devamını Oku

 

HAVALANDIRMA TESİSATI PERİYODİK KONTROLLERİ

HAVALANDIRMA TESİSATI PERİYODİK KONTROLLERİ