YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ PERİYODİK KONTROLÜ

Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğinde ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde Yangın söndürme sisteminin periyodik kontrolleri yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu yönetmeliklerde ve ilgili standartlarda aksi belirtilmedikçe yangın söndürme sistemlerinin periyodik kontrolleri yılda en az 1 defa yapılmalıdır.

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin Beşinci bölümü Periyodik testler ve bakim MADDE 100- (1) Bu Yönetmelikte öngörülen yangın söndürme sistemlerinin, bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulması şarttır.

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm is yerlerini kapsar.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin EK III Bölümünün 2.1 Maddesinde Periyodik kontrolleri yapılması gereken tesisatlar ve 2.3.4. Madde 2.1.1.’de Tablo 3’te periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri belirtilmiştir.

Yangın Tesisatı periyodik kontrolünde binanın yangın söndürme sisteminin projesine ve yangın söndürme tesisatına bakılarak ilgili standartların belirtmiş olduğu kriterler ile tesisat, motopomplar, hidrantlar, lanslar teste tabi tutularak periyodik kontroller gerçekleştirilir.

Yangından Korunma Sistemleri Periyodik Kontrollerimiz;

  • Yangın Pompa İstasyonu Periyodik Kontrolü
  • Pompa Performans Testi 
  • Yangın Su Deposu Periyodik Kontrolü
  • Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri (Sprinkler) Periyodik Kontrolü
  • Yangın Dolap Sistemleri Periyodik Kontrolü
  • Yangın Hidrant Sistemleri Periyodik Kontrolü
  • Portatif Yangın Söndürücüler Periyodik Kontrolü
  • Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Periyodik Kontrolü
 

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri 

Devamını Oku

Yangın Pompası Periyodik Kontrolü ve Pompa Performans Testi

Yangın Pompası Periyodik Kontrolü ve Pompa Performans Testi 

Devamını Oku

Yangın Hortumu Periyodik Kontrolü

Yangın Hortumu Periyodik Kontrolleri

Devamını Oku

Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü

Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolleri 

Devamını Oku

Motopomp Periyodik Kontrolü

Motopomp Periyodik Kontrolleri 

Devamını Oku

Köpüklü Yangın Söndürme Sistemi Periyodik Kontrolü

Köpüklü Yangın Söndürme Sistemi Periyodik Kontrolleri

Devamını Oku

Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Periyodik Kontrolü

Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Periyodik Kontrolleri

Devamını Oku

Yangın Hidrantı Periyodik Kontrolü

Yangın Hidrantı Periyodik Kontrolleri 

Devamını Oku

 

YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ PERİYODİK KONTROLLERİ

YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ PERİYODİK KONTROLLERİ