Patlamadan Korunma Dökümanı (PKD)

PKD HAZIRLAMA

LİDER PERİYODİK olarak Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlatılması zorunlu olan ve iş müfettişlerinin denetimler sırasında talep etmiş olduğu Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması konusunda hizmet vermekteyiz. 30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Patlamadan Korunma Dokümanı Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere; patlamadan korunma dokümanı, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için hazırlanmış bir belgedir. Aynı yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca patlayıcı ortam olasılığı bulunan işletmelerde Patlamadan Korunma Dokümanı düzenlenmesi bir zorunluluktur.

Yanıcı kimyasal maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının oda koşulları altında hava ile oluşturduğu karışım bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilmektedir. Bu durum çalışanlar ve işyerinin güvenliği açısından önemli tehlike kaynağı oluşturmaktadır. Bu tür patlamalar işletmede maddi ve manevi pek çok kayıplara sebep olmaktadır.

Patlama riskini en aza indirmek için buharlaşan kimyasalın alt patlama limitleri altında kalması için gerekli havalandırma şartları sağlanmalıdır. Bu gibi tüm tedbirlerin alınmasının yanı sıra patlama kaynağı olabilecek elektrik kaynağı ve elektrikli ekipmanların patlamaya karşı korumalı olarak yapılması ya da belirlenen patlama alanı dışında yer alması gerekmektedir.

Patlama riskinden korunmak için gerekli tüm çalışmalar Patlamadan Korunma Dokümanında hesaplanmakta ve alınması gereken fiziki önlemler değerlendirilerek sonuçlar bölümünde öneri olarak sunulmaktadır.

Neden Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlamalı?

 • Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek
 • Patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek
 • Patlamanın çalışanlara zarar vermesini önlemek
 • Patlamanın yayılmasını önlemek
 • PKD hazırlamanın amacı işyerlerinde muhtemel patlayıcı ortamları belirli yaklaşımlarla tespit ederek çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi vermektir.
 • Patlamadan Korunma Dokümanı, tesisin ATEX atmosferi oluşabilecek ortamlarda yapacağı yatırımlar için karar vermesine yardımcı olur.
 • ATEX atmosferinde alınacak bütün ex-proofürünler için Patlamadan Korunma Dokümanı üzerinden karar verilmeli, ona göre alınmalıdır.
 • Patlamadan Korunma Dokümanı olmadan yapılacak yanlış bir ekipman tercihi tesise çok büyük maddi kayıplara sebep olacaktır.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hangi Faaliyetler İçin Hazırlanmalıdır?

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 03.04.2013 tarihli ve 28633 sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan tüm işyerlerinde Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanmalıdır.

 • LPG ve Diğer Petrol Ürünleri Üretim, Dolum ve Dağıtım Tesisleri,
 • Un Değirmenleri,
 • Trafo İmalathaneleri,
 • Basınçlı yanıcı gaz tüpü depoları,
 • Elektrikli Cihaz ve Teçhizat İmalathaneleri,
 • Fırın veya Elektrostatik Boya Yapılan İşyerleri,
 • Ham Deri İmalathaneleri,
 • Akü İmalathanelerinin Bazı Bölümleri,
 • Zeytinyağı ve Diğer Yağ İmalathaneleri,
 • Boya ve Tiner İmalathaneleri,
 • Kimyevi Tahlil Laboratuvarları,
 • Matbaalar,
 • İlaç üretim endüstrisi,
 • Kimyasal madde depoları

PKD hazırlamanın amacı; patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak, olası bir durumda patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almaktır.